Hammaren — En av människans äldsta verktyg

Posted by Ted
Hammaren — En av människans äldsta verktyg

Enligt historiker var hammaren en av dem första verktygen vi använde som människor. Hittills har det visats vara ett av dem äldsta verktygen för vilka definitiva bevis finns. Användningen av föremål som liknar hammare kan spåras ända tillbaka till 2,6 miljoner år före vår tid. På tiden var hammaren givetvis inte lika sofistikerad som den är idag.

Man kan kort och gott säga att de första hamrarna liknade stenar av olika former som användes till att slå med i trä, ben och andra stenar för att ha sönder dem och forma dem. Den hammaren som vi känner idag med ett skaft på vilken sten eller metall har fästs kan dateras till 30 000 år för vår tid.

Idag är hammaren ett av de mest grundläggande verktygen i flera hantverkaryrken. Det finns många olika namn på variationer av hammare som används i bred utsträckning idag. Några av dessa som du säkert känner till är slägga, gummihammare, klohammare, murarehammare och smideshammare.

Det mycket praktiska verktyget består egentligen av två delar. Ett huvud och ett skaft. På den yttersta delen av skaftet finns ett tillgjort ”huvudfäste” på vilket ett metallhuvud (eller ett av annat material) kan fästas. Det finns en rad olika namn på huvudet och det avgörs vilken typ av huvud som används avgörs av användningsområdet.

Det finns hammare av gummi, stål, bly, aluminium, koppar, trä och och en rad andra material.

Några av de vanliga huvudtyperna för hammare är följande:

Magnet: Används av tapetserare. Ofta är den här sorten konstruerad så att en ända är magnetisk och en är för slag.

Plan: Har du använt en slägga med plan slagyta har du använt en plan hammare.

Pen: Smal, avlång, avrundad slagyta och används vid metallarbete och på släggor.

Klo: Den ena sidan på hammaren som en snickare ofta använder. Den som används till att dra ut spik med. Det är är den hammaren som många är särskilt bekanta med.

Slag: Kallas även ban och användas för att slå med. Den kan antingen vara plan eller svagt konvex. Banen kan vara fyrkantig eller rund.

En bra artikel där du kan läsa mer om hammaren hittar du här.

Ted

http://finsk-svenska.com/sv/author/admin/

Yrkesverksam snickare sedan 10 år tillbaka. Har byggt runt om i hela Sverige. Jag är inriktad på inomhusrenoveringar framförallt men har även gjort rätt mycket grundläggning under mina tidigare anställningar på flera välkända byggföretag.